Vizma

Există o ordine în decădere. Este o ordine mai profundă și, prin urmare, mai inexorabilă decât încercările slabe ale omului de a aduce ordinea în lume.