Biserica de lemn din Crivina de Sus

“Satul Crivina De Sus, situat la circa 25 km spre răsărit de Făget, pe cursul superior al Begheiului, este atestat documentar doar din secolul al XVI-lea, când, la 1514-1516, făcea parte din puternicul domeniu al cetăţii Şoimoşului, stăpânit de contele George de Brandemburg, obţinut de acesta prin căsătoria cu văduva lui Ioan Corvin, fiul regelui Matei Corvin.