Biserica de lemn din Crivina de Sus

“Satul Crivina De Sus, situat la circa 25 km spre răsărit de Făget, pe cursul superior al Begheiului, este atestat documentar doar din secolul al XVI-lea, când, la 1514-1516, făcea parte din puternicul domeniu al cetăţii Şoimoşului, stăpânit de contele George de Brandemburg, obţinut de acesta prin căsătoria cu văduva lui Ioan Corvin, fiul regelui Matei Corvin.

Munţii Retezat

Retezatul este cel mai complex și mai grandios masiv montan din toate sectoarele geografice ale Carpaților românești. Originalitatea sa constă în existența unor spectaculoase creste alpine care depășesc 2000 de m înălțime și un relief sculptural, în care s-au imprimat urmele a două mari glaciații (Riss și Würm), făcându-se remarcată existența unei puternice modelări climatice, sub formă de trepte (Platforma de eroziune alpină Borăscu, Râul Șes, Gornovița).